Liên hệ:
Kim chi cô Diễm
Địa chỉ: 9 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐTDĐ: 0935128563
Giờ bán: 8:00 đến 20:00 hàng ngày